Μαθήματα

  • Ανατομία Φυσιολογία
  • Στοιχεία Νοσολογίας
  • Στοιχεία Ορθοπεδικής
  • Στοιχεία Ρευματολογίας
  • Υγιεινή
  • Ψυχολογία Αποκατάστασης
  • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  • Στοιχεία Χειρουργικής
  • Στοιχεία Παιδιατρικής
  • Στοιχεία Νευρολογίας
  • Στοιχεία Γηριατρικής
  • Άσκηση: Ασφάλεια & Εφαρμογή Ι,ΙΙ, ΙΙΙ
  • Αρχές Μετακίνησης Ασθενών
  • Συντήρηση και Τεχνολογία Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας
  • Αρχές Εφαρμογής Φυσικών Μέσων
  • Αρχές Μάλαξης
  • Πρώτες Βοήθειες - Περίδεση
  • Βοηθήματα Βάδισης Κίνησης και Αυτοεξυπηρέτησης
  • Οργάνωση και Διοίκηση Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας
  • Ζητήματα Ηθικής στην Αντιμετώπιση Ασθενών
  • Νοσηλευτική

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΟΥ

      ✓ Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας

 

      ✓ Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ (ασθενείς με κινητικές αναπηρίες)

 

      ✓ Ιατρεία λουτροθεραπείας

 

      ✓ Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

 

      ✓ Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)

 

      ✓ Νοσοκομεία και Θεραπευτήρια

 

      ✓ Παραρτήματα ΕΛΕΠΑΠ

 

      ✓ Αθλητικά Κέντρα

 

      ✓ Αθλητικά Σωματεία