ΕιδικότηταΤομέαςΔιάρκεια
Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας Υγεία & Πρόνια2 Χρόνος
Βοηθός Φυσικοθεραπείας Υγεία & Πρόνια2 Χρόνος
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Υγεία & Πρόνια2 Χρόνος
Τα επαγγέλματα Υγείας και Πρόνοιας απαιτούν μεν ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση και διάθεση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο αλλά είναι επαγγέλματα διαχρονικά με σταθερή ζήτηση στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα.nΤο ΙΙΕΚ ORANGE πρωτοπορεί με μοναδικές συνεργασίες με κλινικές, νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα και εξασφαλίζει στους αποφοίτους του επαγγελματική επιτυχία και εξέλιξη στον απαιτητικό χώρο της Υγείας.n