Ο Τουρισμός και ο Επισιτισμός αποτελούν δύο από τα πιο δυνατά ατού για την οικονομία της χώρας μας. Ο χώρος αυτός προσφέρει στον εξειδικευμένο επαγγελματία που έχει όρεξη για δουλειά τεράστιες επαγγελματικές δυνατότητες με υψηλές αποδοχές έχοντας συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Το ΙΙΕΚ ORANGE με τον άρτιο εξοπλισμό των εργαστηρίων του, την συνεργασία με επιτυχημένες επιχειρήσεις του χώρου και την την συνεχή πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών του από κορυφαίους επαγγελματίες προσφέρει υψηλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στους αποφοίτους του.