Το Κε.Δι.Βι.Μ.2 ORANGE, μέλος του ομίλου ORANGE που δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης από το 1997, σκοπό έχει την υλοποίηση προγραμμάτων ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ που απευθύνονται σε ανέργους, εργαζόμενους και σε άτομα των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων.

Γνώμονας όλων των δράσεων είναι η ποιοτική και η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση καθώς και η άμεση σύνδεση της επιμόρφωσης με την απορρόφηση στην αγορά εργασίας.

 

Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων


 

Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης


 

Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων-Εργοδοτών


Υλοποιημένα Προγράμματα