Ο Οικονομικός και ο Διοικητικός τομέας κάθε σύγχρονης επιχείρησης αποτελούν την βάση της ανάπτυξής της και το κλειδί της επιτυχίας της στην σημερινή εποχή των μεγάλων προκλήσεων. Η πραγματικότητα αυτή δημιουργεί τεράστιες προοπτικές απασχόλησης για εξιδεικευμένα στελέχη αυτού του τομέα.
Η άμεση σύνδεση με τον χώρο των επιχειρήσεων και την αγορά εργασίας που προσφέρει στους σπουδαστές του το ΙΙΕΚ ORANGE μεγιστοποιεί τις προοπτικές τους για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.