Μαθήματα

 • Ανατομία Φυσιολογία
 • Στοιχεία Νοσολογίας
 • Στοιχεία Ορθοπεδικής
 • Στοιχεία Ρευματολογίας
 • Υγιεινή
 • Ψυχολογία Αποκατάστασης
 • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
 • Στοιχεία Χειρουργικής
 • Στοιχεία Παιδιατρικής
 • Στοιχεία Νευρολογίας
 • Στοιχεία Γηριατρικής
 • Άσκηση: Ασφάλεια & Εφαρμογή Ι,ΙΙ, ΙΙΙ
 • Αρχές Μετακίνησης Ασθενών
 • Συντήρηση και Τεχνολογία Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας
 • Αρχές Εφαρμογής Φυσικών Μέσων
 • Αρχές Μάλαξης
 • Πρώτες Βοήθειες - Περίδεση
 • Βοηθήματα Βάδισης Κίνησης και Αυτοεξυπηρέτησης
 • Οργάνωση και Διοίκηση Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας
 • Ζητήματα Ηθικής στην Αντιμετώπιση Ασθενών
 • Νοσηλευτική

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΟΥ

   ✓ Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας

 

   ✓ Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ (ασθενείς με κινητικές αναπηρίες)

 

   ✓ Ιατρεία λουτροθεραπείας

 

   ✓ Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

 

   ✓ Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)

 

   ✓ Νοσοκομεία και Θεραπευτήρια

 

   ✓ Παραρτήματα ΕΛΕΠΑΠ

 

   ✓ Αθλητικά Κέντρα

 

   ✓ Αθλητικά Σωματεία