Μαθήματα

 • Δίκαιο Ι, ΙΙ
 • Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ
 • Στατιστική Ι, ΙΙ
 • Δακτυλογραφία Ι, ΙΙ
 • Αγγλική Οικονομική και Διοικητική Ορολογία και Αλληλογραφία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV
 • Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Αρχές Πολιτικής Οικονομίας
 • Χρήση Η/Υ
 • Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις
 • Πρακτική Γραμματείας
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Λογιστικά Φύλλα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου
 • Γραμματεία Διεύθυνσης
 • Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ
 • Δεοντολογία Επαγγέλματος
 • Φορολογική Νομοθεσία

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΟΥ

✓ Στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα ✓ Μεγάλες επιχειρήσεις