Μαθήματα

 • Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Δίκαιο Ι, ΙΙ
 • Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ
 • Στατιστική Ι, ΙΙ
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
 • Πρακτική Γραμματείας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Τεχνική Συναλλαγών
 • Φορολογική Πρακτική
 • Λογιστική Εταιρειών Φορολογική Λογιστική - Εφαρμογές
 • Εφαρμογές Γεν. Λογιστικής και Έσοδα - Έξοδα (Η/Υ)
 • Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου
 • Εφαρμογές Εμπορ. Διαχείρισης και Μισθοδοσία (Η/Υ)
 • Στοιχεία Κοστολόγησης
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Χρήμα - Τράπεζες - Στοιχεία Τραπεζικής Τεχνικής
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Διοίκηση Προσωπικού
 • Μάρκετινγκ Ι, ΙΙ
 • Λογιστικά Φύλλα

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΟΥ

✓ Μεγάλες βιομηχανίες ✓ Βιοτεχνίες ✓ Μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις ✓ Τουριστικές, ξενοδοχειακές, ναυτιλιακές επιχειρήσεις ✓ Τμήματα διοίκησης, οικονομικών πωλήσεων, δημοσίων σχέσεων και ανθρώπινου δυναμικού σε μεγάλες εταιρίες ✓ Τράπεζες ✓ Ασφαλιστικές και χρηματιστηριακές εταιρίες ✓ Διοικητικός στο δημόσιο τομέα αλλά και ως ✓ Ελεύθερος Επαγγελματίας Στην Δική Σου Επιχείρηση