Μαθήματα

 • Γενική λογιστική I και II
 • Δίκαιο I, II
 • Οικονομικά μαθηματικά I, II
 • Στατιστική I, II
 • Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων I και II
 • Τεχνική συναλλαγών
 • Φορολογική πρακτική
 • Λογιστική εταιριών
 • Λογιστική κόστους I και II
 • Φορολογία κεφαλαίου κίνητρα επενδύσεων
 • Φορολογική λογιστική και εφαρμογές I και II
 • Μηχανογραφημένη λογιστική I και II
 • Λογιστικές εφαρμογές I, II
 • Στοιχεία φορολογικού δικαίου φορολογικής δικονομίας
 • Επεξεργασία κειμένου (π. χ. Word 6.0 for Windows)
 • Λογιστικά φύλλα (spread sheets - Η/Υ)
 • Πρακτική άσκηση

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΟΥ

✓ Λογιστικά - Φοροτεχνικά Γραφεία ✓ Λογιστήρια Επιχειρήσεων ✓ Οικονομικές Υπηρεσίες Δημοσίου (Δ.Ο.Υ.) - Τμήματα Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμων και ΟΤΑ ✓ Τράπεζες ✓ Ιδιωτικές Επιχειρήσεις - Τουρισμός και Ναυτιλία - Πολυεθνικές Εταιρίες - Βιομηχανίες αλλά και ως ✓ Ελεύθερος Επαγγελματίας