Ειδικότητα Τομέας Διάρκεια
Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής Δομικά Έργα 2 Χρόνια

Ο κατασκευαστικός τομέας αποτελούσε πάντα έναν από τους βασικούς τομείς ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας. Σε συνδυασμό με την συνεχή ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου στη χώρα μας δημιουργεί προοπτικές για απασχόληση με πολλές και διάφορες θέσεις εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Το ΙΕΚ ORANGE έχοντας συνεργασία με μεγάλες και γνωστές εταιρίες από τον χώρο των κατασκευών εξασφαλίζει στους αποφοίτους του γρήγορη επαγγελματική απορρόφηση.