Μαθήματα

 • Τοπογραφία
 • Τεχνολογία Υλικών
 • Μηχανική
 • Αντοχή Υλικών
 • Γενική Δομική
 • Οικοδομική
 • Συγκοινωνιακά Έργα
 • Οργάνωση Εργοταξίου
 • Πολεοδομία
 • Τοπογραφικό Σχέδιο
 • Σχέδιο Κτιριακών Εγκαταστάσεων
 • Πρακτική Άσκηση

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΟΥ

✓ Τεχνικές υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης ✓ Τεχνικές και κατασκευαστικές Εταιρίες ✓ Γραφεία πολιτικών μηχανικών, τοπογράφων μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών ✓ Γραφεία περιβαλλοντολόγων ✓ Γραφεία μελετών και επίβλεψης τεχνικών έργων αλλά και ως ✓ Ελεύθερος Επαγγελματίας Στην Δική Σου Επιχείρηση