07 Μαρ

logo

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές με τα ανάλογα προσόντα για τις ειδικότητες που τρέχουν στο Ι.Ι.Ε.Κ. ORANGE ότι μπορούν να υποβάλουν την σχετική ηλεκτρονική αίτηση με τα στοιχεία τους και να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο email info@iek-orange.gr για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτών έως την 31 Αυγούστου 2014.