Μαθήματα

 • Αγγλικά
 • Χρήση Η/Υ
 • Ιστορία τέχνης I, II
 • Φωτογραφία
 • Ελεύθερο σχέδιο
 • Γραμμικό σχέδιο
 • Ειδικά θέματα χημείας
 • Αρμονικές χαράξεις - μετρική ανάλυση
 • Περιβαλλοντικοί παράμετροι
 • Αποτυπώσεις
 • Γενικές αρχές συντήρησης κεραμικών
 • Γενικές αρχές συντήρησης μετάλλων
 • Γενικές αρχές συντήρησης οργανικών υλικών
 • Γενικές αρχές συντήρησης πέτρας
 • Γενικές αρχές συντήρησης ψηφιδωτού
 • Γενικές αρχές συντήρησης γυαλιού

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΟΥ

✓ Εφορίες Αρχαιοτήτων και νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ✓ Συντήρηση και Αποκατάσταση Τοιχογραφιών σε Εκκλησίες και Μονές ✓ Ιδιωτικά και Κρατικά Μουσεία ✓ Ιδιωτικά Εργαστήρια Συντήρησης Έργων Τέχνης ✓ Εταιρίες που αναλαμβάνουν Δημόσια Έργα (αναστηλώσεις, Μετρό κ.α)