Ειδικότητα Τομέας Διάρκεια
Τεχνικός Αυτοματισμών Ηλεκτρολογία 2 Χρόνια

Σήμερα η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει δημιουργήσει υψηλή ζήτηση για τα σύγχρονα τεχνολογικά επαγγέλματα. Η διάδοση της χρήσης των αυτοματισμών σε όλες τις νέες τεχνολογίες στη βιομηχανία αλλά και για χρήση στο σύγχρονο έξυπνο σπίτι δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης για εξειδικευμένους τεχνικούς.

Στο ΙΕΚ ORANGE τα αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών σε συνδυασμό με την συνεργασία με επιτυχημένες εταιρίες του χώρου βάζουν τη βάση για την δημιουργία επιτυχημένων επαγγελματιών του αύριο