Μαθήματα

 • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
 • Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις
 • Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά
 • Βιομηχανική Πληροφορική
 • Μηχανολογία
 • Ηλεκτροτεχνία
 • Ηλεκτρολογία Μετρήσεις - Αισθητήρια
 • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
 • Επάγγελμα Τεχνικού Αυτοματισμών
 • Αγγλικά
 • Τελεστικοί Ενισχυτές

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΟΥ

✓ Μεγάλες μεταλλουργικές βιομηχανίες ✓ Βιομηχανίες τροφίμων ✓ Τσιμεντοβιομηχανίες ✓ Επιχειρήσεις εμπορίας και εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμών αλλά και ως ✓ Ελεύθερος Επαγγελματίας Στην Δική Σου Επιχείρηση