Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

security
Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ORANGE υλοποιεί Προγράμματα Κατάρτισης για άτομα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Προσωπικό Ασφαλείας (Security).
Τα σεμινάρια οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ασφαλείας (Άδεια Security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές και μέσω εξετάσεων στο Κε.Με.Α. (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας).
Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ORANGE είναι εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαθέτει άρτια οργάνωση και υποδομές στα Ιωάννινα, αδειoδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και με προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ και συμβεβλημένο με το Κε.Με.Α. (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας) για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας (Security).
Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση άδειας εργασίας στον κλάδο των Security.

  • Κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 105 ώρες και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διοργανώνει το ΚΕ.ΜΕ.Α.
  • Οι συνεργαζόμενοι Εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι τόσο από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) όσο και από το ΚΕ.ΜΕ.Α και διαθέτουν πλούσια επαγγελματική και διδακτική εμπειρία
  • Η διδακτική ύλη είναι εγκεκριμένη από το ΚΕ.ΜΕ.Α (φορέας διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης)
  • Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα προχωρήσουν σε Εξετάσεις Πιστοποίησης για την απόκτηση της άδειας εργασίας στον κλάδο των security εξασφαλίζοντας έτσι την επαγγελματική τους αποκατάσταση και εξέλιξη.)

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι:

  • Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα
  • Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων
  • Προλαμβάνουν και διαχειρίζονται εγκληματικές δραστηριότητες, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών
  • Περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά
  • Λαμβάνουν προληπτικά μέτρα
  • Ενημερώνουν σωστά τον πολίτη για θέματα Ασφάλεια και παρέχουν πρώτες βοήθειες

Το κύρος, η εμπειρία και η αξιοπιστία και του Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ORANGE αποτελούν εγγύηση για την εξασφάλιση ασφαλούς επαγγελματικής αποκατάστασης στον χώρο των υπηρεσιών ασφαλείας (security) με την συνδρομή πάντα του Γραφείου Διασύνδεσης για την εύρεση εργασίας του ΟΜΙΛΟΥ ORANGE.

Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα

Είτε στην αίθουσα(Συμβατική Εκπαίδευση), είτε μέσω Internet (e-learning εκπαίδευση)

Πληροφορίες – Υποβολή Αίτησης
Για περισσότερες πληροφορίες ή για την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Συμβούλων Απασχόλησης του Ομίλου Orange.

Κατεβάστε την αίτηση ΕΔΩ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ: 26510 67888, info@iek-orange.gr