Σήμερα η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει δημιουργήσει υψηλή ζήτηση για τα σύγχρονα τεχνολογικά επαγγέλματα. Η διάδοση της χρήσης του φυσικού αερίου καθώς και εναλλακτικών μορφών ενέργειας στη χώρα μας δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης για εξειδικευμένους τεχνικούς.

Στο ΙΕΚ ORANGE τα αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών σε συνδυασμό με την συνεργασία με επιτυχημένες εταιρίες του χώρου βάζουν τη βάση για την δημιουργία επιτυχημένων επαγγελματιών του αύριο.