Μαθήματα

 • Αγγλικά
 • Σχέδιο
 • Τεχνολογία Υλικών
 • Μηχανική - Αντοχή Υλικών
 • Τεχνολογία Κατασκευών
 • Ασφάλεια Εργασίας
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Στοιχεία Θερμοδυναμικής και Μηχανικής των Ρευστών
 • Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές
 • Συμπιεστές
 • Τεχνολογία Ψύξης
 • Αυτοματισμοί Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
 • Κλιματισμός
 • Σχεδίαση Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΟΥ

✓ Μεγάλες βιομηχανίες ✓ Τεχνικές εταιρίες κλιματισμού ✓ Εμπορικά καταστήματα πώλησης προϊόντων ψύξης και κλιματισμού ✓ Τεχνικές υπηρεσίες στο Δημόσιο τομέα αλλά και ως ✓ Ελεύθερος Επαγγελματίας Στην Δική Σου Επιχείρηση