Μαθήματα

 • Αγγλικά
 • Σχέδιο
 • Τεχνολογία Υλικών
 • Μηχανική - Αντοχή Υλικών
 • Τεχνολογία Κατασκευών
 • Ασφάλεια Εργασίας
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Στοιχεία Θερμοδυναμικής και Μηχανικής των Ρευστών
 • Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές
 • Εγκαταστάσεις Κεντρικής Θέρμανσης
 • Σχέδιο Εγκαταστάσεων
 • Παραγωγή Υγρών και Αερίων Καυσίμων
 • Μεταφορά Διανομή Αποθήκευση Καυσίμων
 • Ποιοτικός Έλεγχος Καυσίμων
 • Εφαρμογές Καυστήρων Καυσίμων
 • Κατασκευή - Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης
 • Πυροσβεστικά Συστήματα
 • Διαθεματική Εργασία
 • Αυτοματισμοί Εγαταστάσεων

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΟΥ

✓ Πετρελαϊκές εταιρίες ✓ Βιομηχανικές εγκαταστάσεις μεταφοράς καυσίμων ✓ Βιομηχανίες κατασκευής εξαρτημάτων συστημάτων θέρμανσης ✓ Τεχνικές εταιρίες εγκατάστασης συστημάτων θέρμανσης ✓ Εμπορικές επιχειρήσεις πώλησης προϊόντων θέρμανσης ✓ Τεχνικές υπηρεσίες φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα αλλά και ως ✓ Ελεύθερος Επαγγελματίας Στην Δική Σου Επιχείρηση