Μαθήματα

n
  n
 • Νομοθεσία Οδικής Κυκλοφορίας
 • n
 • Μηχανική & Τεχνική Οχημάτων
 • n
 • Τεχνική Οδήγησης
 • n
 • Τεχνική Διδασκαλίας
 • n
 • Πρακτική Άσκηση
 • n
 • Μηχανολογικό Σχέδιο
 • n
 • Συστήματα & Μέθοδοι Ενεργητικής & Παθητικής Ασφάλειας
 • n
 • Α΄ Βοήθειες & Παθήσεις στην Οδήγηση
 • n
 • Προστασία Περιβάλλοντος & Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • n
 • Νέες Τεχνολογίες Οχημάτων
 • n
 • Κ.Ο.Κ
 • n
 • Κυκλοφοριακή Αγωγή
 • n
nnn

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΟΥ

n✓tΕκπαιδευτής σε σχολές οδηγώνnn✓tΕκπαιδευτής σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και σε πάρκα κυκλοφοριακής αγωγήςnn✓tΕπαγγελματίας οδηγός στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέαnn✓tΥπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιώνnnαλλά και ωςnn✓tΕλεύθερος Επαγγελματίας Στην Δική Σου Επιχείρησηn