Μαθήματα

 • Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων
 • Ποιότητα
 • Περιβαλλοντική Αγωγή
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Εγκληματολογία
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο
 • Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
 • Κοινωνική και Δικαστική Ψυχολογία
 • Στοιχεία Ποινικού Δικαίου Ι, ΙΙ
 • Στοιχεία Εργατικού δικαίου
 • Τουρισμός
 • Ανακριτική
 • Αυτοάμυνα - Αυτοπροστασία
 • Τεχνική Επικοινωνίας - Επιχειρηματικότητας
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Ασφάλεια Προσώπων - Εγκαταστάσεων - Χρηματαποστολών
 • Εταιρίες
 • Εξουδετέρωση Βομβών & Εκρηκτικών Μηχανισμών
 • Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας
 • Σκοποβολή

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΟΥ

✓ Εταιρίες security ✓ Εταιρίες χρηματαποστολών ✓ Τμήματα ασφάλειας και φύλαξης στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα