Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24%

laek2016

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την εξέλιξη και την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης είναι η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Σε αυτόν τον ανταγωνιστικό και απαιτητικό χώρο το ΚΔΒΜ 2 ORANGE μπορεί να προσφέρει τις ολοκληρωμένες, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Από τις συνολικές εργοδοτικές εισφορές κάθε επιχείρησης το 0,24% καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.). Το ποσό που συγκεντρώνεται για κάθε επιχείρηση έχει ισχύ για 2 χρόνια και μπορεί να «εξαργυρωθεί» με τη μορφή κατάρτισης για τους εργαζόμενούς της.  Ποσά τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στο χρονικό αυτό διάστημα, παύουν να ισχύουν.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 0,24%
Η εργοδοτική εισφορά 0,24% (άρ. 14 Ν. 2224/94 & άρ. 10 Ν. 2336/95) καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ. άρ. 1 Ν. 2434/96). Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ. Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση, δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96).
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
Τα προγράμματα κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από τον Λ.Α.Ε.Κ μπορούν να υλοποιηθούν έως και τις 20/12 του τρέχοντος έτους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:
Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η μη χρηματοδότηση της επιχείρησης από άλλο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. για τους εργαζόμενους που πρόκειται να καταρτιστούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ή δεν εξάντλησαν την εργοδοτική εισφορά (0,24%) το έτος 2015, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το ανάλογο ποσό στο έτος 2016.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 
Τα χρήματα που κάθε εταιρεία δικαιούται, εφόσον έχει προσωπικό ασφαλισμένο στο ΙΚΑ, υπολογίζονται με βάση τις μεικτές αποδοχές των εργαζομένων και τις εργοδοτικές εισφορές για όλο το τρέχον έτος.

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του ΛΑΕΚ γίνεται ως εξής:

  • Ο εργοδότης προϋπολογίζει τις μεικτές αποδοχές των εργαζομένων για τους οποίους η επιχείρηση πληρώνει εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ για όλο το τρέχον έτος (14 μισθοί)
  • Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με το 0,24%. Το αποτέλεσμα της πράξης είναι το ποσό που ο εργοδότης μπορεί να εκμεταλλευτεί για προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού μέσα στο έτος, εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές που θέτει ο ΟΑΕΔ
  • Μέσω του προγράμματος και σε συνδυασμό με τις ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που ο οργανισμός μας μπορεί να προσφέρει, η επιχείρηση σας έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει το προσωπικό της χωρίς να επιβαρύνει τον προϋπολογισμού της αλλά κάνοντας χρήση των πόρων που έχει συγκεντρώσει μέσω του ΛΑΕΚ.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Συμβούλων Απασχόλησης του Ομίλου Orange.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλ:  26510 67888, info@iek-orange.gr