01 Απρ

LogoNEW CO

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 21000194

COMPUTER ORANGE

Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Κατάρτισης & Απασχόλησης Ανέργων μέσω επιταγής κατάρτισης “Voucher” αναμένεται να προκηρυχθεί το Β’ εξάμηνο του 2014.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με αντίστοιχους όρους και διαδικασίες που εφαρμόστηκαν το 2013 για τη δράση «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών» και θα αφορά 38.000 θέσεις πρακτικής άσκησης.

 

Μέσω του προγράμματος παρέχεται επιδοτούμενη θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών και 420 ώρες 5-μηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις με αμοιβή 2.280€ έως 2.530€.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 25 έως 29 ετών.

Αιτήσεις συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής, στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος www.voucher.gov.gr , αναμένονται.

Μπορείτε όμως να εκδηλώσετε  το ενδιαφέρον σας για το επερχόμενο πρόγραμμα “Voucher  2014” συμπληρώνοντας την παρακάτω ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας  για περαιτέρω πληροφορίες επί του προγράμματος.

Φόρμα για Άνεργο

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Επώνυμο (απαραίτητο)

Πατρώνυμο

Το email σας

Τηλέφωνο

Διεύθυνση Κατοικίας

Κινητό Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Ημερομηνία Γέννησης

Είμαι απόφοιτος
Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο)Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκειο)Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ)Ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Έτος κτήσης πτυχίου
Δεν έχω πτυχίοΈως 36 μήνες πριν την αίτηση συμμετοχής (2010 και μετά)Περισσότερο από 36 μήνες πριν την αίτηση συμμετοχής

Βαθµός πτυχίου
Δεν έχω πτυχίοΆριστα (από 8.50 και άνω)Λίαν Καλώς (από 6.50 έως και 8.49)Καλώς (χαμηλότερος ή ίσος με 6.49)

Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου
ΝαίΌχι

Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας
ΝαίΌχι

Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώσης 2ης ξένης γλώσσας
ΝαίΌχι

Αριθμός Δ.Τ. ή Διαβατηρίου

Α.Μ.Κ.Α

Α.Φ.Μ.

Αρ. Δελτίου Ανεργίας

ΙΒΑΝ - GR (Τράπεζα Εθνικής)

Διάρκεια ανεργίας
Μέχρι 12 µήνεςΆνω των 12 µηνών

Ετήσιο Φορολογητέο εισόδηµα (οικ.έτος 2013)
Μέχρι 6.150Από 6.151 μέχρι 10.000Από 10.001 μέχρι 15.000Από 15.001 και άνω


Φόρμα για Επιχείρηση

Επιστολή πρόθεσης Συνεργασίας Επιχείρησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση με Αντικείμενο Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Επωνυμία Επιχείρησης (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Διεύθυνση

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Στοιχεία Επιχείρησης

Νόμιμος εκπρόσωπος (απαραίτητο)

ΚΑΔ (απαραίτητο)

Λειτουργία Επιχ/σης (απαραίτητο)

Πόλη, Τ.Κ (απαραίτητο)

Αρμόδιο Πρόσωπο επικοινωνίας (απαραίτητο)

Αρ. Εργαζομένων (απαραίτητο)

Τόπος πραγματοποίησης/υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης

Ταχυδρομική Διεύθυνση τόπου υλοποίησης της Πρακτικής (απαραίτητο)

Στοιχεία επικοινωνίας (Τηλέφωνο / Fax) (απαραίτητο)

Τύπος χώρου (απαραίτητο)

Συνοπτική αναφορά του αντικειμένου δραστηριότητας της επιχείρησης

Θέσεις Πρακτικής

Αριθμός θέσεων Πρακτικής (απαραίτητο)

Πόσες ειδικότητες θέλετε να καλύψετε με τις θέσεις Πρακτικής που προσφέρετε (απαραίτητο)