Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Αλγοριθμική και δομές Δεδομένων
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Λειτουργικά Συστήματα Ι
 • Επικοινωνίες Δεδομένων
 • Ηλεκτρονικές και Ψηφιακές Μετρήσεις
 • Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Δίκτυα Υπολογιστών Ι
 • Διαχείριση Δικτύων Ι
 • Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
 • Σύγχρονες Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών
 • Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Εγκατάσταση Δικτύων (Δομημένη Καλωδίωση)
 • Τηλεφωνικά Κέντρα
 • Διαθεματική Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΟΥ

✓ Δημόσιος τομέας ✓ Τράπεζες ✓ Εταιρίες πληροφορικής ✓ Εταιρίες τηλεπικοινωνιών ✓ Εταιρίες υπηρεσιών διαδικτύου ✓ Τηλεόραση ✓ Τμήμα Δικτύων κάθε επιχείρηση ή οργανισμού αλλά και ως ✓ Ελεύθερος Επαγγελματίας Στην Δική Σου Επιχείρηση