Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων Ι Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (Pascal)
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Επικοινωνίες Δεδομένων και Τεχνολογίες Internet
 • Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet
 • Βάσεις Δεδομένων Ι
 • Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ (C)
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Τεχνολογία Πολυμέσων για Εφαρμογές Ψηφιακής Εικόνας/Ήχου με Αλληλεπίδραση
 • Γλώσσα Προγραμματισμού ΙII – Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (C++)
 • Γλώσσα Προγραμματισμού ΙV (Open GL)
 • Πολυμεσικά Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών Ι (FLASH)
 • Επεξεργασία Εικόνας (Photoshop)
 • Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών (Unreal Editor, Half Life, Doom Editor)
 • Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών Ι (3DS MAX)
 • Ανάπτυξη Διακρατικών Παιχνιδιών σε Περιβάλλον Μικροσυσκευών και H/Y (Java, XML)
 • Ολοκληρωμένα Εργαλεία Ανάπτυξης Ιστοχώρων
 • Εργαλεία Επεξεργασίας Video
 • Διαθεματική Εργασία

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΟΥ

✓ Εταιρίες Ανάπτυξης Λογισμικού ✓ Εταιρίες Σχεδιασμού Εφαρμογών Πολυμέσων ✓ Εταιρίες Κατασκευής Ιστοσελίδων ✓ Αλυσίδες Καταστημάτων Πληροφορικής ✓ Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών Internet ✓ Οργανισμοί του Δημόσιου Τομέα ✓ Τηλεοπτικά και Κινηματογραφικά Studios ✓ Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ✓ Τράπεζες ✓ Εταιρίες Ελέγχου Ασφάλειας Δικτυακών Δεδομένων ✓ Εταιρίες Κατασκευής Δικτυακών Εφαρμογών ✓ Μηχανογραφικά Κέντρα ✓ Διαφημιστικές Εταιρίες ✓ Ελεύθερος Επαγγελματίας ✓ Εταιρίες Κινητής Τηλεφωνίας