Μαθήματα

 • Αγγλικά
 • Χρήση Η/Υ
 • Ηλεκτροτεχνία - Αρχές Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας
 • Στοιχεία Μηχανικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Διατάξεων
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές & Προγραμματισμός
 • Μικροεπεξεργαστές
 • Επικοινωνίες
 • Ηλεκτρονικές Διατάξεις και Μέθοδοι Ανίχνευσης Βλαβών
 • Τηλεπικοινωνιακές Τερματικές Διατάξεις
 • Προσωπικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
 • Λειτουργικά Περιβάλλοντα
 • Δίκτυα Υπολογιστών

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΟΥ

✓ Βιομηχανίες παραγωγής υπολογιστικών συστημάτων ✓ Εργαστήρια επισκευής υπολογιστικών συστημάτων ✓ Τμήματα μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων ✓ Εταιρίες τηλεπικοινωνιών ✓ Εμπορικά καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών προϊόντων ✓ Τεχνικές υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα αλλά και ως ✓ Ελεύθερος Επαγγελματίας Στην Δική Σου Επιχείρηση