Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων Ι Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Επικοινωνίες Δεδομένων και Τεχνολογίες INTERNET
 • Αγγλικά
 • Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων ΙΙ
 • Βάσεις Δεδομένων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ (C)
 • Δίκτυα Υπολογιστών Ι, ΙΙ
 • Τεχνολογία Λογισμικού και Εφαρμογή
 • Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙΙ (C)
 • Γλώσσα Προγραμματισμού ΙV (C++) Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
 • Νομοθεσία Θεμάτων Πληροφορικής (Ευαίσθητα Δεδομένα, Δικαιώματα Καινοτομίες)
 • Γλώσσα Προγραμματισμού V (Client Server με εργαλεία IDE στη διαχείριση RDBMS)

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΟΥ

✓ Εταιρίες παραγωγής λογισμικού ✓ Εμπορικές επιχειρήσεις προϊόντων πληροφορικής ✓ Εταιρίες παροχής υπηρεσιών Internet ✓ Τμήματα πληροφορικής μεγάλων επιχειρήσεων ✓ Τμήματα πληροφορικής φορείς και οργανισμούς του δημοσίου αλλά και ως ✓ Ελεύθερος Επαγγελματίας Στην Δική Σου Επιχείρηση