Ο Φορέας μας θα συμμετέχει στην υλοποίηση του Προγράμματος «Κατάρτιση & Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» (Voucher 29-64) και αναζητά επιχειρήσεις, οι οποίες θα υποδεχθούν ανέργους προκειμένου να υλοποιήσουν την πρακτική άσκησή τους.

Τα οφέλη για τις Επιχειρήσεις από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα είναι:

Απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού – για 500 ώρες – χωρίς κανένα απολύτως κόστος για την επιχείρηση
Αμοιβή και ασφάλιση των εκπαιδευομένων από το Πρόγραμμα (και όχι από την επιχείρηση).