Ειδικότητα Τομέας Διάρκεια
Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων Χημικές Εφαρμογές 2 Χρόνια

Ο Τομέας Χημικών Εφαρμογών είναι ένας εξειδικευμένος τομέας που απαιτεί πλούσιες θεωρητικές γνώσεις και πλήρη κατάρτιση για πρακτικές εφαρμογές στην εργαστηριακή και βιομηχανική παραγωγική διαδικασία των προϊόντων του κλάδου.

Ειδικά ο Τεχνικός Φαρμάκων και Καλλυντικών ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τη σύσταση των πρώτων υλών και των προϊόντων αξιοποιώντας τη σχετική οργανολογία.

Βασικό του καθήκον είναι να εξασφαλίζει την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής του χώρου εργασίας.

Ο γρήγορα αναπτυσσόμενος κλάδος των χημικών εφαρμογών στις μέρες μας προσφέρει στους αυριανούς επαγγελματίες  υψηλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.