13 Ιούν

Είσαι άνεργος ηλικίας 30-45 ετών και πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης και επιθυμείς να καταρτιστείς σε ειδικότητες πληροφορικής; Προκηρύχθηκε, πρόγραμμα για 2.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συμβουλευτική, κατάρτιση, πιστοποίηση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο των ΤΠΕ.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 2.000,00 Ευρώ (400 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 800,00 Ευρώ (200 ώρες*4,00 ευρώ/ώρα).

Συνολικό επίδομα για τον ωφελούμενο 2.800 €.

Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 2 φάσεις.
  • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
  • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας 200 ωρών.

Διάρκεια:
Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training) είναι 600 ώρες.

Ειδικότητες Προγράμματος
Ενδεικτικά η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

  • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
  • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
  • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

Για την ορθή και στοχευμένη αίτησή σας μας φέρνετε τα παρακάτω δικαιολογητικά για τη συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα για ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης 30 έως 45 ετών .

1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
3. ΕΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ 2017
4. ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ή ΤΕΙ
5. ΑΜΚΑ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Ο ΑΜΚΑ)
6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LOWER ή ανώτερο.

Ποσό επιδότησης 2.800€.


Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Συμβούλων Απασχόλησης του Ομίλου Orange.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλ:  26510 67888, info@iek-orange.gr

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου για να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σου.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος