Πρόγραμμα Κατάρτισης μέσω voucher για Επιστήμονες – Ελεύθερους Επαγγελματίες που πλήττονται από την κρίση του Κορωνοϊού

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή εκπαιδευτικών Vouchers αξίας 600€ σε 166.000 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες συγκεκριμένων κλάδων που πλήττονται από την κρίση του Κορωνοϊού.

ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Επιλέξιμοι κλάδοι/επαγγέλματα

  • Εκπαιδευτικοί
  • Γιατροί (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)
  • Μηχανικοί / αρχιτέκτονες
  • Οικονομολόγοι /Λογιστές
  • Δικηγόροι
  • Ερευνητές

Θεματολογία προγράμματος
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αφορά Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με σκοπό την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο.

Διάρκεια προγράμματος
Εκατό (100) ώρες με μέθοδο της ασύγχρονης* τηλεκατάρτισης
(*παρακολούθηση μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε χρόνο που επιθυμεί ο ωφελούμενος, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα)

Εκπαιδευτικό επίδομα
600€  (σε 2 δόσεις)

Πιστοποίηση
Παρέχεται Πιστοποίηση των γνώσεων στα αντικείμενα κατάρτισης του προγράμματος.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Συμβούλων Απασχόλησης του Ομίλου Orange.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ:  26510 67888, info@iek-orange.gr

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, συμπληρώνετε τη παρακάτω φόρμα.
Με την ανακοίνωση του προγράμματος θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για την υποβολή αίτησης

Για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος ο φορέας μας θα συνεργαστεί με τον εγκεκριμένο πάροχο Ο.Σ.Τ.Κ. www.elearningclass.gr.

Τα αντικείμενα που προσφέρονται προς τους ωφελούμενους είναι τα παρακάτω:

1 Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) 
2 Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 
3 Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία 
4 Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου 
5 Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη 
6 Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS) 
7 Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία 
8 Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον 
9 Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας 
10 Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος