Μόνιμο Μακιγιάζ »

Στη Σχολή Μόνιμου Μακιγιάζ του Κε.Δι.Βι.Μ.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προστασιας Δεδομένων GDPR »

Πανελλαδικά και μέσω τηλεκατάρτισης ( σύγχρονης ή ασύγχρονης )

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 12 ωρών – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕ

20 Ιούλ

Νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας »

Η νέα κοινωφελής εργασία θα είναι οκτάμηνης διάρκειας και προϋπολογισμού 216 εκατ.

Μελισσοκομία Βασιλοτροφία »

 
Σεμινάριο Μελισσοκομίας για Αρχάριους και Νέους Μελισσοκόμους

   Σκοπός Σεμιναρίου
Σκοπός του σε

Προγράμματα Κατάρτισης ΕΦΕΤ »

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007) οι επιχειρήσεις που παράγουν, επεξερ

Προγράμματα Κατάρτισης Τεχνικών Ασφαλείας »

 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, σε όλες τις επιχειρήσ

Οικονομία Διοίκηση »

 
Marketing – Πωλήσεις
 

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1.1. Στόχος η κατανόηση των υπηρεσιών μας
1.2.

Μηχανογραφημένη Λογιστική »

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ

Πελάτες – προμηθευτές
Έκδοση παραστατικών
Αγορέ

Προγράμματα Αγγλικών Ενηλίκων »

 
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Συμβούλων Εκπαίδευσης

Θεατρολογία και Θεατρικό Παιχνίδι »

 
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Σκοπός Σεμιναρίου
 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση τω