Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Μentoring »

Η Εξατομικευμένη Συμβουλευτική περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών π

16 Νοέ

VOUCHER για 10.000 Ανέργους Ηλικίας 30-49 ετών, σε Τεχνικές Δεξιότητες Κλάδων Αιχμής »

Το Υπουργείο Εργασίας θα ανακοινώσει άμεσα νέο πρόγραμμα voucher για 10.

Voucher επιστημόνων-επαγγελματιών λόγω κρίσης κορωνοϊού »

Πρόγραμμα Κατάρτισης μέσω voucher για Επιστήμονες – Ελεύθερους Επαγγελματίες που πλήττονται από την κρ

13 Ιούν

Voucher ανέργων από 30 έως 45 ετών »

Είσαι άνεργος ηλικίας 30-45 ετών και πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυν

13 Ιούν

Voucher ανέργων από 25 έως 29 ετών »

Είσαι άνεργος ηλικίας 25-29 ετών και πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυν

Μόνιμο Μακιγιάζ »

Στη Σχολή Μόνιμου Μακιγιάζ του Κε.Δι.Βι.Μ.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προστασιας Δεδομένων GDPR »

Πανελλαδικά και μέσω τηλεκατάρτισης ( σύγχρονης ή ασύγχρονης )

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 12 ωρών – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕ

20 Ιούλ

Νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας »

Η νέα κοινωφελής εργασία θα είναι οκτάμηνης διάρκειας και προϋπολογισμού 216 εκατ.

Μελισσοκομία Βασιλοτροφία »

 
Σεμινάριο Μελισσοκομίας για Αρχάριους και Νέους Μελισσοκόμους

   Σκοπός Σεμιναρίου
Σκοπός του σε

Προγράμματα Κατάρτισης ΕΦΕΤ »

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007) οι επιχειρήσεις που παράγουν, επεξερ